Borgmesterens nytårshilsen 2019

Ole Bondo Christensen, foto Ebbe Forup
Ole Bondo Christensen ønsker Furesøs borgere og virksomheder et rigtig godt nytår.

2018 blev året, hvor det nyvalgte byråd udarbejdede et fælles arbejdsprogram med tre klare prioriteringer: Vi vil være en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar.  Vi vil udvikle gode velfærdstilbud til børn, unge, familier og ældre. Og vi vil går foran når det handler om naturbeskyttelse, miljø og grøn omstilling. Som en del af arbejdsprogrammet vil vi arbejde tværgående med to af FNs verdensmål. Nemlig ulighed og klimaforandringer.

Vi er i fuld gang med at føre målene ud i livet. En helt ny daginstitution blev i efteråret åbnet i Farum Nordby, og snart følger yderligere to nye i Hareskovby og Jonstrup. Vi har sat ekstra ressourcer af til arbejdet med udsatte børn i vores vuggestuer og børnehaver. Vores skolebørn trives og vores skoler er blandt de bedste til at undgå mobning. Vi har i år har åbnet et nyt fremtidsværksted for vores 6.- og 7. klasses elever, hvor eleverne udvikler nye løsninger sammen med Furesøs virksomheder. 

Furesø er førende, når det gælder seniorbofællesskaber. Hele 7 nye seniorbofællesskaber er på vej forskellige steder i kommuner. Herudover har  byrådet i enighed besluttet at bygge 50 nye plejeboliger ved Lillevang i Farum. Sammen med seniorrådet er vi undervejs med en ny værdighedspolitik, hvor fokus bl.a. er på at forebygge ensomhed blandt ældre. ÆldreSagen og vores dejlige aktivitetscentre for ældre, Skovgården  og Gedevasevang er med til at skabe masser af livsglæde og fællesskab i seniorlivet.

Vores mest udsatte borgere og familier skal opleve en omsorgsfuld og sammenhængende hjælp. Det et ikke borgernes opgave at koordinere mellem de forskellige forvaltninger, det er kommunens. Her har vi et frikommuneforsøg skabt en model med  "sammenhængende borgerforløb", som har inspireret regeringen til at fremsætte et lovforslag på området det kommende år.

Med hensyn til naturbeskyttelse og grøn omstilling har vi fremsat forslag om fredning af området syd og øst Laanshøj for at skabe et sammenhængende naturområde ned mod præstesøn og Søndersø. Vi er meget lagt med at indføre økologisk mad i kommunens køkkener og med energirenovering af vores kommunale bygninger. Furesø blev i 2018 udpeget som den mest cykelvenlige kommune. En særlig borgerfølgegrupe har har arbejdet med forslag til at reducere trafikstøj

Vores byer udvikler sig. VI blev omsider færdig med en tiltrængt renovering af Farum Hovedgade. Nye boliger og bofællesskaber skyder op i den sydlige del af flyvestationen, og der er indgået aftaler om  udvikling af Farum Bytorv, Værløse Bymidte og den gamle rådhusbygning på Frederiksborgvej i Farum. Vi ønsker udvikling med omtanke og kvalitet.

Vores rige foreningsliv bidrog også i 2018 til at give Furesøborgerne stor fælles oplevelser inden for idræt, kultur og fritidsliv.

Endelig vil jeg fremhæve samarbejdet med erhvervslivet. Lokale virksomheder skaber beskæftigelse og tager et socialt ansvar. Arbejdsløsheden i Furesø hører til de laveste i landet, og vi indgik i 2018  en ny partnerskabsaftale om at få løftet endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Alle skal med.   

Tak til alle, der bidrager til gøre Furesø til en dejlig kommune. Tak alle I, der bor og arbejder her og en kæmpe tak til alle vores frivillige ildsjæle.  

Rigtig godt nytår til alle!

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Relevante links