Parkering i Furesø Kommune

Må jeg parkere op ad fortovet, skal der være plads til cyklen på cykelstien, og hvordan er det nu med motorcykler?

Der gælder følgende grundregler i hele Danmark

Inden for tættere bebygget område – inden for byzone-skilt - må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti  
  • midterrabat
  • helleanlæg.

Ingen lokale regler i Furesø

Kommunerne har mulighed for at oprette en lokal parkeringsbekendtgørelse. Det har Furesø Kommune valgt ikke at gøre. Dvs. i Furesø Kommune er det færdselsloven der er gældende. F.eks. må der gerne stilles trailer på offentlig vej.

På FDM's hjemmeside kan du læse mere om parkeringsregler.

» Parkering omkring BymidtenHer finder du et oversigtskort over parkeringspladser omkring Værløse Bymidte.
Sidst opdateret 14. maj 2018

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links