Topbillede til fanebladet borger

Boligændringer

Indretning
Der er mulighed for hjælp til indretning af boliger til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hjælpen omfatter indretning af boligen, som er nødvendig for at gøre den bedre egnet. Der kan være tale om opsætning af gelænder/greb, fjernelse af dørtrin, eller ændring af adgangsforhold.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Beslutning om bevilling træffes på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov. Kommunens visitator vil i den forbindelse, efter aftale, aflægge et besøg hjemmet.

Ved behov for større boligindretninger, for eksempel tilbygning eller større ombygninger, vil det indgå i vurderingen, om der kan findes alternative løsninger, eventuelt flytning til en bedre egnet bolig. Er der tale om en ejerbolig, hvor boligindretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte.

Sidst opdateret 12. juni 2014

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak