Topbillede til fanebladet borger

Rotter

Rotte på gulvet
Hvis du har mistanke om rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen. Du kan gøre det online.

Anmeld rotter

Gå til anmeldelse af rotter.

Når der er konstateret rotter på ejendommen, lægges der gift ud eller opsættes fælder. Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på egen grund, bliver det pålagt ejeren at reparere denne. Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det forsyningsvæsenets ansvar at reparere kloakken.

Vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulv. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en tokrone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, mår eller andre dyr.

Betaling

Rottebekæmpelse er gratis.
Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk

Find Driftsgården på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.