Topbillede til fanebladet borger

Affald og ressourcer

Skraldeposer
I Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet i Furesø Kommune.

Det genanvendelige affald, som vi sorterer fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.

Forslag til ny ordning for sortering af papir, glas, plast metal, rest- og madaffald for lejligheder, række-, dobbelt- og kæde huse i høring

Forslaget til en ny ordning er beskrevet i det forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald, som er i høring nu. Regulativet beskriver kun rammerne for den nye ordning, og ikke hvor eller hvor mange beholder der skal stilles op i det enkelte boligområde, boligforening, grundejerforening m.fl.

Det er først, når regulativet er vedtaget i Byrådet, at de enkelte boligområder, boligforeninger, grundejerforeninger mv. skal til at finde ud af, hvordan de enkelte affaldsløsninger skal se ud.

Der vil være god tid til at finde ud af, hvordan løsningen skal se ud i de enkelte områder, og de enkelte områder får meget stor indflydelse på, hvordan løsningerne skal være. Kommunen og Vestforbrænding stiller den hjælp til rådighed, som er nødvendig.  


Borgermøde om forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald

Høring om forslaget til et nyt regulativ er i fuld gang og fristen for at indsende høringssvar er den 29. oktober 2018. Inden jeres boligforening sender et høringssvar, inviterer Furesø Kommune til et borgermøde den 22. oktober 2018 kl. 17-19 i Multisalen på rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse.

På borgermødet vil der være forskellige oplæg . Før og efter borgermødet vil det være muligt, at se de forskellige beholdere kommunen vil kunne tilbyde boligforeningerne. Der vil også være en udstilling, som giver ideer til, hvordan man kan lave en god sorteringsløsning i køkkenet, selvom man ikke har meget plads til det.

Du kan finde invitationen til mødet her.


Temahjemmeside om den nye ordning for sortering af affald fra lejligheder, række-, dobbelt- og kædehuse.

Her kommer en temahjemmeside om udrulningen af den nye affaldsordning fra lejligheder, række-, dobbelt- og kædehuse. Siden vil komme til at indeholde vejledninger, gode råd, tidsplaner mv. som relaterer sig til udrulningen af den nye ordning.


www - til tasterne!
» SelvbetjeningBrug Vestforbrændings selvbetjeningsløsning, hvis du har problemer med afhentningen af affald, vil bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen for haveaffald...
» Temaside om den nye affaldssortering i etageboliger, række-, dobbelt-, og kædehuse.Her kommer der en temaside om den nye affaldsordning. Temasiden kan tidligst lanceres efter forslaget til det nye regulativ for husholdningsaffald er behandlet af Byrådet...
Genbrugsstation
» GenbrugsstationPå genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke dagrenovation og madaffald. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og...
Foto indendørssortering
» Sortering i hjemmetSortering i hjemmet handler, om at sende de ressourcer vi sorterer fra i hjemmet de rigtige steder hen til gavn for miljøet.
Foto af dame der smider flasker ud i flakekontainer
» Glas og papir kan genbrugesGlas og papir skal ikke i skraldespanden, men afleveres på genbrugsstationen eller i nogle af de mange beholdere, som er opstillet i kommunen. Er du villaejer og med i...
Gravko foran erhvervsbyggeri
» Bygge- og anlægsaffald fra privateVed bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald, og affaldet derfor skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed og for...
Affaldsplan 2012 - 2024
» Regulativ, takster, affaldsplan mv.Her findes de dokumenter som er relevante for affaldshåndteringen.
Sidst opdateret 12. oktober 2018